Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO). więcej
Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. OK


 
Masz pytania ? Zadzwoń: Rzeszów
509 839 369
17/ 85 85 181

 
INFORMACJA RODO -Strona głowna      
            

Informacja RODO

Szanowni Państwo, mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które nam powierzyliście oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (dotyczące ochrony danych osobowych osób fizycznych, tj. osób prywatnych) uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do nowych przepisów.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Modern Expo Krzysztof Wróbel z siedzibą w Rzeszowie przy ul.Lwowskiej 79a . Dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@modern-expo.net.pl, adres pocztowy:, ul. Lwowska 79a, 35-301 Rzeszów, Tel. 17 85 85 181.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa poprzez zawieranie umów,przyjmowanie zamówień oraz składanie ofert,zapytań poprzez stronę www. lub w siedzibie Modern Expo.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Modern Expo Krzysztof Wróbel?
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO – w związku z realizacją umów,zamówień,ofert drogą elektroniczną lub w siedzibie firmy, art. 6 ust 1 lit c RODO – w związku z nałożonymi na nas obowiązkami prawnymi, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO – w związku z udzieloną przez Państwa zgodą na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – jako prawnie uzasadniony interes w sytuacji dochodzenia roszczeń. W celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, wdrożyliśmy Politykę Bezpieczeństwa Danych, której stosowanie zapewnia:  Poufność informacji, w tym w szczególności danych osobowych, poprzez uniemożliwienie dostępu do danych osobom trzecim,  Integralność informacji, w tym w szczególności danych osobowych, poprzez zabezpieczenie przed nieautoryzowanymi zmianami w danych,  Dostępność informacji, w tym w szczególności danych osobowych, dla uprawnionych użytkowników,  Transparentność operacji wykonywanych na informacjach poprzez zapewnienie przechowywania pełnej historii dostępu do danych, wraz z informacją kto taki dostęp uzyskał,  Rozliczalność przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)- uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia.

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z drugą stroną, a tym samym świadczyć usługę. W przypadku złożenia zamówienia,oferty dla osoby prawnej należy podać nazwę firmy, NIP, adres (miejscowość, kod, ulica), w przypadku osoby fizycznej: nie prowadzimy sprzedaży detalicznej lub osobnych wypadkach nie wymagamy podania danych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej ze stroną, a także po jej zakończeniu w celach: • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, • zapobiegania nadużyciom i oszustwom, • statystycznych i archiwizacyjnych, Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez zainteresowany podmiot sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy moje dane trafią do innego państwa lub organizacji międzynarodowej?

Modern Expo Krzysztof Wróbel nie zamierza przekazywać Państwa danych do kraju trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Czy dane można skorygować lub cofnąć zgodę?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdzie można wnieść skargę w zakresie naruszenia praw do ochrony danych?

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.